Uprawnienia w branży budowlanej – zobacz jak to wygląda

admin

Zdobycie uprawnień budowlanych to głównie rozszerzenie naszych kompetencji o możliwość wykonywania samodzielnych prac technicznych w budownictwie, które mogą dotyczyć zarówno projektowania architektonicznego jak także kierowania robotami i pracami budowlanymi. Warto zdawać sobie sprawę więc o tym, że pracownicy związani z branżą budowlaną mogą korzystać z możliwości jaką jest zapisanie się na egzamin na uprawnienia budowlane. Powinno się mieć natomiast świadomość, że nie każdy pracownik branży budowlanej może takie dodatkowe uprawnienia uzyskać.

Jeżeli już pragniemy sprawdzić czy kwalifikujemy się do przystąpienia do egzaminu to powinniśmy zaznajomić się z przepisami prawa budowlanego, które mówią o konieczności posiadania przez kandydata odpowiedniego wykształcenia kierunkowego albo pokrewnego oraz należycie długiej praktyki w budownictwie przykładowo w biurze projektowym czy również na budowie. Wyłącznie osoby spełniające te kryteria mogą złożyć egzamin, który zdawany jest przed komisją kwalifikacyjną izby Inżynierów Budownictwa.
Co warto mieć świadomość tego na temat uprawnień w budownictwie?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że takie uprawnienia są inwestowaniem w swój rozwój, a zatem stwarzają ogromną szansę na to, ażeby dostać np awans w pracy czy lepszą pensję. Warto zdawać sobie sprawę jednak o tym, że uprawnienia budowlane mogą być nadawane jedynie osobom, które spełniają warunki dotyczące zarówno zdania egzaminu jak też warunki przystąpienia do tego egzaminu, które powiązane są z wykształceniem a także praktyką. Jeśli chcemy mieć pewność, że uda nam się zdać egzamin, to zdecydowanie warto korzystać z usług firm szkoleniowych, które przygotowują aplikacje mobilne zawierające wiarygodną bazę pytań pojawiającą się na kolejnych sesjach egzaminacyjnych organizowanych przez Komisję kwalifikacyjną izby Inżynierów. Musimy posiadać też świadomość, że przed przystąpieniem do tego egzaminu powinniśmy wybrać odpowiedni rodzaj oraz specjalność. Warto tutaj podkreślić, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, czyli wspomniane powyżej do projektowania oraz kierowania pracami budowlanymi. Natomiast w ich obrębie odróżnia się jeszcze specjalności. Jest to specjalność inżynieryjna architektoniczna instalacyjna a także konstrukcyjno-budowlana.

Więcej: uprawnienia budowlane.