Czym jest faktoring cichy

admin

Faktoring dla firm to komfortowe rozwiązanie, które pozwala kontrolowanie płatnościami przy pomocy zewnętrznego podmiotu, którym jest faktor. Polega na tym, że należność za fakturę cedowana jest na faktora i on opłaca ją w tym samym momencie. Dzięki temu można wystawiać faktury z długim terminem płatności a należność za nie w całości albo częściowo otrzymać od faktora od razu.

Daje możliwość to zachować płynność finansową i elastyczność względem kontrahentów, którzy mają bardzo dużo czasu na zapłatę faktury. Faktoring jest także wyjściem bezpiecznym. Firma faktoringowa testuje kontrahentów pod względem płynności finansowej. Dzięki temu można mieć pewność, że należność na pewno zostanie opłacona. Oprócz tego do zadań faktora należy ściągnięcie należności, w tym wysyłanie ponagleń a także wezwań do zapłaty. Tym samym przejmuje część obowiązków związanych z obsługą należności. Jeżeli firma decyduje się na faktoring z regresem ryzyko niewypłacalności kontrahenta bierze na siebie. Jeżeli nie spłaci on należności, będzie musiała ją pokryć na rzecz faktora. Przy faktoringu bez regresu, ryzyko niewypłacalności faktor bierze na siebie. Co więcej wyróżnić można faktoring jawny, w którym odbiorcy faktur informowani są o cesji należności a także faktoring cichy, gdy cesji należności nie ma. W tej sytuacji faktor nie ma sposobności sprawdzić, czy płatnik jest rzetelny, zatem znacznie więcej ryzykuje, podejmując się faktoringu. Z faktoringiem związanych jest kilka kosztów, które ponosi faktorant, czyli ten, kto zgłasza się do firmy faktoringowej. Najczęściej jest to koszt ubezpieczenia i prowizja od kwoty, która jest przedmiotem umowy. Zwykle prowizja wynosi kilka procent za każde 30 dni świadczenia usługi. Niektóre firmy zamiast faktoringu wybierają kredyt obrotowy, niemniej jednak nie najprościej go pozyskać. Z faktoringu mogą skorzystać firmy, które dopiero co powstały i nie mają żadnej historii kredytowej. Faktoring nie jest również przez banki definiowany jako zobowiązanie, więc nie obniża zdolności kredytowej. Pod względem kosztów faktoring też bywa korzystniejszy.

Więcej informacji: faktoring.