Przygotowanie dokumentacji cen transferowych – usługi

admin

Podmioty wykonujące transakcje zarówno towarowe finansowe jak też usługowe powinny uświadomić sobie, że od 2019 roku obowiązują nowe przepisy wprowadzone przez ministerstwo finansów, które dotyczą cen transferowych. Warto wspomnieć o tym, że takie ceny transferowe to również narzucone limity, które wiążą się również z przygotowaniem wymaganej dokumentacji, na którą składa się w głównej mierze część opisowa jak także analiza cen. Na nieszczęście przepisy są dość trudne oraz zawiłe, jak też dotyczą sporządzenia dokładnej dokumentacji, stąd też warto korzystać z pomocy specjalistów, którzy zajmują się kompleksowym przygotowaniem niezbędnej przez władze podatkowe dokumentacji.

Warto mieć na uwadze także o tym, że takie firmy oprócz dokumentacji zajmują się też analizą poziomu cen czy także weryfikują pod kątem poprawności zgromadzoną przez klienta dokumentację. Jest to konieczne do tego, by była to dokumentacja zgodna z obecnymi przepisami.
Co warto wiedzieć na temat dokumentacji cen transferowych?
Oczywiście do przygotowania takiej dokumentacji potrzebna jest wiedza, ale także duże doświadczenie, które pozwala na terminowe przygotowanie pełnej dokumentacji, która wymagana jest przez władze podatkowe. Oczywiście taka dokumentacja cen transferowych musi być zgodna z obecnymi wymaganiami prawnymi, które zmieniły się w 2019 roku w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Warto tutaj podkreślić, że jeżeli już chodzi o ceny transferowe to dotyczą one cen, które są ustalane w transakcjach, które mają miejsce wśród tak zwanymi podmiotami powiązanymi. Takie połączenie może dotyczyć w głównej mierze związków rodzinnych czy także małżeńskich, ale także udział w kapitale czy też w zyskach. Tyczy się to także wspólników w spółce. Należy wspomnieć też o tym, że w sytuacji cen transferowych na podmiotach spoczywają obowiązki związane z przedłożeniem kompletnej dokumentacji organom kontroli czy też władzom podatkowym jak również obowiązek sprawozdawczy. W tym zakresie warto zdecydowanie korzystać z pomocy fachowych firm, które oferują usługi tj. dokumentacja cen transferowych. Warto wspomnieć również o tym, że są to usługi o charakterze kompleksowym, które dotyczą między innymi przygotowania procedur dokumentacyjnych.

Warto zobaczyć: dokumentacja cen transferowych.