Ocena bezpieczeństwa kosmetyku

admin

Jako użytkownicy powinniśmy zdawać sobie sprawę z przysługujących nam praw. Warto zatem znać przepisy dotyczące na przykład obrotu preparatami kosmetycznymi, które w zgodzie z rozporządzeniami powinny być przede wszystkim bezpieczne dla zdrowia. Właśnie dlatego podlegają szczegółowej analizie pod kątem bezpieczeństwa, jest to procedura, która nosi nazwę ocena bezpieczeństwa kosmetyku.

Takiej weryfikacji bezpieczeństwa preparatu kosmetycznego dokonują eksperci, którzy posiadają zarówno edukację teoretyczną, jak także praktyczną z zakresu niezbędnych dziedzin, takich jak farmakologia, toksykologia czy biologia i medycyna. Pamiętajmy też, że do oceny bezpieczeństwa danego preparatu kosmetycznego konieczne jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej w głównej mierze skład czy właściwości przeznaczonych surowców.
Raport bezpieczeństwa kosmetyków – na co zwrócić uwagę?
Należy rozpocząć od tego, że sprawozdanie bezpieczeństwa kosmetyku to dokument, który potwierdza bezpieczeństwo danego preparatu kosmetycznego, czyli pozwala jego dopuszczenie do obrotu handlowego. Taki raport musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące danego kosmetyku, a więc w głównej mierze informacje dotyczące składu ilościowego oraz jakościowego preparatu, właściwości fizycznych chemicznych i biologicznych zastosowanych surowców. Powinien również zawierać analizę mikrobiologiczną składników, jak też wymienić możliwe niepożądane działania uboczne. Co więcej, ocena bezpieczeństwa kosmetyku powinna być wzbogacona też o informacje dotyczące profili toksykologicznych surowców wykorzystanych do sporządzenia preparatu kosmetycznego. Ostatecznym elementem takiego raportu jest wydanie decyzji pozytywnej dotyczącej dopuszczenia do obrotu handlowego danego produktu kosmetycznego wraz z zaznaczeniem możliwych skutków ubocznych stosowania, które powinny być ustalone na etykiecie. Warto też dodać, że preparaty, które wynajdą się w sklepach a także hurtowniach, a jednocześnie nie będą posiadały takiego raportu, narażają producentów a także importerów na spore straty finansowe, ponieważ nakładane są na nich kary pieniężne. Co za tym idzie, wykonanie tego raportu jest obowiązkiem prawnym każdego producenta preparatu kosmetycznego.

Zobacz więcej: ocena bezpieczeństwa kosmetyku