Kiedy trzeba wykonać operat szacunkowy?

admin

Transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości muszą być dokonywane w oparciu o aktualną cenę rynkową domu albo mieszkania. Wartość obiektu określa się według jego standardu a także innych cech powodujących zainteresowanie nabywców. Ma także znaczenie popyt na nieruchomości w danym okresie.

Co bierze się pod uwagę?
Poprzedzające sprzedaż określanie wartości nieruchomości służy wyznaczeniu ceny stosownej do jej standardu i stanu technicznego. Jest to podstawą do określenia wartości rynkowej w dniu wyceny. Przy tym bierze się pod uwagę takie czynniki jak: lokalizacja, możliwości dojazdowe, infrastruktura najbliższego otoczenia. Dla osiedlowych domów jednorodzinnych liczy się także wielkość działki, zagospodarowanie terenu a także sposób zabezpieczenia posesji. Atrakcyjność sprzedażowa mieszkania w kamienicy albo bloku uzależniony jest od kondygnacji, wyposażenia części wspólnych (winda, suszarnia, wózkownia) i ogólnego stanu budynku. Wycenę nieruchomości przeprowadza rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia do sporządzania pisemnej opinii mającej moc prawną w obrocie domami i mieszkaniami.
Co ponadto wpływa na cenę rynkową?
Sporządzony przez rzeczoznawcę operat szacunkowy zawiera wszystkie informacje dotyczące właściwości obiektu. Rzeczoznawca majątkowy musi również uwzględnić aktualną sytuację na rynku nieruchomości. W niektórych okresach zwiększa się popyt na mieszkania małe lub z obrotu wtórnego. Można za nie wyznaczyć cenę relatywnie wyższą. W innym czasie wzrasta zainteresowanie zakupem mieszkań jako inwestycje pod wynajem lub lokatę kapitału. Wtedy wysokie ceny osiągają mieszkania o wysokim standardzie i gotowe do zasiedlenia. Dla nabywcy istotne jest też określenie stanu prawnego nieruchomości pod kątem własności albo obciążenia kredytem hipotecznym. Operat szacunkowy jest urzędowym dokumentem wykorzystywanym także przy podziale majątku, szacowaniu masy spadkowej, wycenie darowizny. Ponieważ sporządzany jest w oparciu o analizę obowiązującego rynku nieruchomości, jego ważność obejmuje 12 miesięcy od daty sporządzenia.

Warto sprawdzić: rzeczoznawca nieruchomości łęczyce