Kiedy skorzystać z pomocy prawnej?

admin

Kancelaria adwokackie oferują profesjonalne a także kompleksowe usługi w zakresie różnorakich dziedzin prawa, a więc między innymi prawa administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, handlowego, podatkowego, jest też prawa pracy czy przepisów związanych z uzyskiwaniem odszkodowań. Warto pamiętać, że prawnik służy nie tylko poradą prawną, niemniej jednak także reprezentuje klienta, zarówno prywatnego, jak także firmy czy instytucje, przed urzędami, jest również sądami wszystkich instalacji a także organami administracji publicznej. Klienci coraz częściej korzystają z pomocy prawnej, jeżeli pragną w szybki i bezpieczny sposób zyskać odszkodowanie, przykładowo za szkody górnicze.

Komu trzeba się odszkodowanie za szkody górnicze?
Przede wszystkim powinniśmy mieć świadomość, że jeśli mieszkamy w otoczeniu kopalni górniczej, a więc na przykład kopalni wydobywającej węgiel kamienny, to prawdopodobieństwo uszkodzeń budynków spowodowanych działalnością wydobywczą jest wysokie. Szkody górnicze to w głównej mierze pojawiające się na murach pęknięcia, które zdarza się, że przychodzą na dach budynku i sięgają komina. Za szkody górniczą uznawane jest też pochylenie budynku, co jest spowodowane między innymi osuwaniem się terenu, co z kolei jest konsekwencją wydobywania przykładowo węgla kamiennego. W wyniku pojawiających się szkód górniczych może dojść do ważnych konsekwencji, a mianowicie naruszenia konstrukcji budynku, co nie tylko i wyłącznie niweluje wartość nieruchomości, niemniej jednak też naraża na niebezpieczeństwo naruszenia stabilności konstrukcji. Co za tym idzie, szkody górnicze powinny być usuwane w możliwie najszybszym czasie, tak by uniknąć pogłębiania się niekorzystnego stanu, a jednocześnie nie narażać użytkowników danego budynku na przykre konsekwencje. Należy także wspomnieć o tym, że odszkodowania za szkody górnicze powinny być w wysokości stosownej do poziomu a także zasięgu wyrządzonych szkód. Na nieszczęście coraz częściej praktyką jest to, że kopalnie zaniżają wartość szkód poczynionych przez działalność kopalni na znajdujących się w pobliżu nieruchomościach. Warto więc korzystać z pomocy prawnej, tak by prawnik uzyskał od kopalni właściwe zadośćuczynienie za szkody górnicze. Na początku sprawa odbywa się drogą polubowną.

Więcej: odszkodowania za szkody górnicze.